Voorkiemsysteem Joppe

Een goed begin is het halve werk

 • nl
 • en
 • de

Geinteresseerd?

Vraag dan nu een offerte aan!

Waarom en hoe biologische aardappelen voorkiemen

 • De twee belangrijkste ziekten in de biologische teelt zijn: Rhizoctonia en Phytophthora.
  Voor Rhizoctonia is het van groot belang dat de grond van goede structuur en voldoende warm is.
  Door uw kostbare pootgoed in voorkiemzakken voor te kiemen, houdt u de poters in een goede conditie.
  U kunt wachten tot de grond echt goed is.
  Door voorgekiemde poters in een voldoende warme grond te poten staan ze snel boven. De meest kwetsbare periode is dan zo kort mogelijk.

 • Als de besmetting van de Phytophthora te hoog wordt moet u het gewas doodbranden.
  Het is duidelijk dat de phytophtora de opbrengst en de sortering bepaalt.
  Door de hoge uitbetalingprijs van biologische aardappelen is de investering per ha. gelijk aan 3-4 ton opbrengst.
  Voor veel telers is de investering dan ook in 1 of 2 jaar terugverdiend.

 • Er komt steeds meer vraag naar late rassen zoals bijv. Agria en Sarpo Mira.
  Om deze late rassen te vervroegen is het positief om voor te kiemen.

 • Andere rassen met in de praktijk goede resultaten met voorkiemen: Remarka, Triplo, en Nicola.
  Timate is ook zinvol om voor te kiemen vanwege de lange kiemrust, voor een goed effect moeten de voorkiemzakken begin februari gevuld worden.
  Santé is erg gevoelig voor kiembreuk en kan teleurstelling geven.

 (1) Handleiding om biologische aardappelen te telen met voldoende grofte en owg

 Koel bewaren  Aug.-dec.
 Koeling uit  rond 1 jan.
 Vullen voorkiemzakken  Jan-febr.
 Niet afspruiten!
Maximaal afharden
 ---
 Afharden in voorkiemzakken  Jan.-febr. tot poten
 Poten  April

 
(2) Handleiding om méér kiemen per knol te krijgen (Agria, Triplo, bij een hoge opbrengst)

 Koel bewaren  Aug.-Jan.
 Koeling uit en
evt. warmtestoot *
*18-20°C, tot witte puntjes
 Rond 1 febr.
 Topspruit groeit  ---
 Afkiemen door:
stortbak, carvon, ethyleen
 Rond 1 maart
 Vullen en afharden in
voorkiemzakken
 Begin maart tot poten
 Poten  April


Advies voorkiemen in biologische teelt*

 Koeling   Vroeg sorteren en dan bewaren in de mechanische koeling. Dit is zinvol om een vitale poter te krijgen die niet “in de kiem” loopt.
 Topspruit  Over het algemeen is het beter om voor biologische teelt de topspruit aan de knol te houden.
De opbrengsten zijn niet zo hoog.
Het is de bedoeling om zoveel mogelijk 40+ aardappelen te telen.
Met weinig knollen kan dit beter dan met veel knollen.
Een uitzondering kan zijn een ras met weinig knolaanleg (bijv. Agria en Triplo).
Zeker als u een goed opbrengstniveau verwacht is het zinvol de topspruit eraf te halen. 
Hoe doet u dit?
1) Met de methode zoals hieronder bij "opwarmen" staat aangegeven
2) Gebruik pootgoed dat met Carvon is behandeld. Dit pootgoed kunt u direct in de voorkiemzakken doen.
Door deze gecombineerde behandeling krijgt u veel sterke kiemen.
Opwarmen Als het pootgoed erg koud is en/of het is al laat in de tijd,
dan is het zinvol de poters op te warmen in een kas, onder plastic of evt. met de kachel.
Doe dit tot de kiempuntjes zichtbaar worden.
Dan direct stoppen met opwarmen. Pas op dat er geen zuurstofgebrek is.
 Afharden  Buiten. Bij nachtvorst een zeil erover.
Bij vorst de rekken met de heftruck in schuur rijden. Zorg voor maximale beluchting.
Zo snel mogelijk weer naar buiten.
Zorg ervoor dat in de schuur in alle wanden zoveel mogelijk deuren of luiken open staan!
In een schuur(kas) of tunnelkas met zijbeluchting.
Het is altijd nodig om de kiemrekken op de meest windrijke plaats van uw erf te plaatsen.
Bij voorkeur een stapel van 2 hoog met een tussenruimte van min. 1 m.
De smalle kant van de voorkiemzakken in noord-zuid richting.
 Overstorten Overstorten is niet nodig als u het pootgoed in week 8 – 9 in de voorkiemzakken doet.
 Hoe lang afharden
 Minimaal 5 weken. Daarna hoe langer hoe beter mits de voorkiemzakken volop in de wind en licht staan.
 Welke voorkiemzak
Smalle voorkiemzak (10 cm. koord). Inhoud 100 kg. per voorkiemzak.
Bij kiemschuur of tunnelkas: geen regenflap. Bij buiten afharden met regenflap.
Als het pootgoed grover is dan 50 mm. dan de extra brede (14 cm.) voorkiemzak
Sprinter2 kiemrek:   14 smalle voorkiemzakken. Bij primeurrassen 11 smalle voorkiemzakken.
(Technisch kunnen er 14 smalle voorkiemzakken op een kiemrek.
Primeurrassen hebben meestal genetisch een zwakkere kiem dan veel andere rassen.
Bij primeurteelt mag de topspruit niet afbreken en vanwege de vroege plantdatum krijgen de kiemen minder daglicht.
* Alle adviezen zijn voor gemiddelde omstandigheden in Nederland. Omdat wij geen invloed hebben op kwaliteit pootgoed, weer, gebouwen, machines en deskundigheid van de gebruiker kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor de resultaten.