Voorkiemsysteem Joppe

Een goed begin is het halve werk

  • nl
  • en
  • de

Geinteresseerd?

Vraag dan nu een offerte aan!

Voordelen van Voorkiemsysteem Joppe

Waarom voorkiemen?

Snelle start van het gewas De aardappelen staan gemiddeld 10 - 14 dagen eerder boven de grond.
Geen condens in pootgoed Door het wijdmazige doek is het onmogelijk dat er condens in de voorkiemzakken ontstaat.
Sturing aantal knollen a) Meer knollen: opwarmen, afkiemen van topspruit en afharden in voorkiemzakken
b) Weinig knollen: niet gekiemde knollen direct in de voorkiemzakken.
Vroege levering is mogelijk Primeuraardappelen brengen vaak meer geld op. Elke dag telt.
Langer groeiseizoen Trage, sterke rassen, bijv. Agria, kunnen een hogere opbrengst geven.
Milieuvriendelijke teelt Voorkiemen is standaard voor biologische aardappelteelt.
Het gewas heeft een voorsprong op het onkruid en een goede opbrengst voordat de phytophthora toeslaat.
 Minder bacterieziekten  a) In een laat voorjaar hoeft het pootgoed niet omgestort te worden. Licht en wind houden de kiemgroei in de hand.
Omstorten kan versmering van ziekten geven.
b) In de pootgoedteelt wordt een latente besmetting eerder zichtbaar. De selektie kan tijdig beginnen. Uw nateelt is schoon.
c) sneller verdwijnen van moederknollen. Hierdoor minder minder besmetting van dochterknollen en moederknollen bij de oogst.
 Energiebesparing.

Delphy-advies heeft berekend dat gehele of gedeeltelijke vervanging van mechanische koeling door Voorkiemsysteem Joppe een forse energiebesparing geeft. Er zijn 2 mogelijkheden berekend:
a) Mechanische koeling aan tot 1 december. In de loop van december worden de voorkiemzakken gevuld en harden af op de trek.
berekening dec. De energiebesparing is ongeveer 35 kWh/ton pootgoed.

b) Mechanische koeling aan tot 1 februari. Eind febr.-begin maart worden de voorkiemzakken gevuld en harden af op de trek.
berekening febr. De energiebesparing is ongeveer 16 kWh/ ton pootgoed.

 Minder oogstrisico Late rassen kunnen eerder met een goede opbrengst geoogst worden.
 Betere kwaliteit   Een vroege oogst heeft veel voordelen:
a) minder "blauw" door een hogere temperatuur tijdens het rooien
b) minder rooibeschadiging door een betere grondstructuur
c) minder beschadiging van de grond
d) minder poederbrand door sterkere huid van de knol
Arbeidsspreiding

Door een deel van de aardappelen voor te kiemen, kunt u eerder beginnen met rooien. U heeft meer tijd voor ander belangrijk najaarswerk.