Waarom biologische aardappelen voorkiemen?

 De twee belangrijkste ziekten in de biologische teelt zijn: Rhizoctonia en Phytophthora.
 Voor Rhizoctonia is het van groot belang dat de grond van goede structuur en voldoende warm is.
 Door uw kostbare pootgoed in voorkiemzakken voor te kiemen, houdt u de poters in een goede conditie.
 U kunt wachten tot de grond echt goed is.
 Door voorgekiemde poters in een voldoende warme grond te poten staan ze snel boven. De meest kwetsbare periode is dan zo kort mogelijk.

 
 Als de besmetting van de phytophthora te hoog wordt moet u het gewas doodbranden.
Het is duidelijk dat de phytophtora de opbrengst en de sortering bepaalt.
Door de hoge uitbetalingprijs van biologische aardappelen is de investering per ha. gelijk aan 3-4 ton opbrengst.
Voor veel telers is de investering dan ook in 1 of 2 jaar terugverdiend.

 
Er komt steeds meer vraag naar late rassen zoals bijv. Agria en Sarpo Mira. Deze rassen zijn over het algemeen ook sterker tegen phytophtora.
Het is extra interessant om deze rassen voor te kiemen.

Andere rassen waar voorkiemen zeker uit kan zijn: Remarka, Triplo, en Nicola. Timate  is ook zinvol om voor te kiemen vanwege de lange kiemrust, maar op tijd (begin februari) beginnen is belangrijk.  
Santé is erg gevoelig voor kiembreuk en kan teleurstelling geven.

(1) Handleiding om biologische aardappelen te telen met voldoende grofte en owg

koel
bewaren
koeling uit
vullen voorkiemzakken
niet afspruiten!
maximaal afharden
vullen en afharden in
voorkiemzakken
poten
aug - dec.
rond 1 jan.
jan. - febr.
---
jan.-febr. tot poten
april
 

(2) Handleiding om méér kiemen per knol te krijgen (Agria, Triplo, bij een hoge opbrengst)

koel
bewaren
koeling uit en
evt. warmtestoot *
topspruit groeit
afkiemen door:
stortbak, carvon, ethyleen
vullen en afharden in
voorkiemzakken
poten
aug. - jan.rond 1 febr.febr.rond 1 maartbegin maart tot potenapril
Binnen de biologische teelt is ook een onderscheid te maken naar bijv. primeur-, pootgoed- tafel en fritesaardappelen.
Binnen de biologische teelt zijn 2 ziekten van groot belang, nl. phytophthora en rhizoctonia
Vanwege rhizoctonia is het aan te bevelen niet in koude grond te poten. In de voorkiemzakken worden de kiemen steeds sterker.
Het standaardadvies voor de biologische teelt vindt u hieronder:
KoelingVroeg sorteren en dan bewaren in de mechanische koeling. Dit is zinvol om een vitale poter te krijgen die niet “in de kiem” loopt.
Topspruit
Over het algemeen is het beter om voor biologische teelt de topspruit aan de knol te houden. De opbrengsten zijn niet zo hoog.
Het is de bedoeling om zoveel mogelijk 40+ aardappelen te telen. Met weinig knollen kan dit beter dan met veel knollen. 
Een uitzondering kan zijn een ras met weinig knolaanleg (bijv. Agria en Triplo). Zeker als u een goed opbrengstniveau verwacht is het zinvol de topspruit eraf te halen. 
Hoe doet u dit?
1) Met de methode zoals hieronder bij "opwarmen" staat aangegeven
2) Gebruik pootgoed dat met Carvon is behandeld. Dit pootgoed kunt u direct in de voorkiemzakken doen. Door deze gecombineerde behandeling krijgt u veel sterke kiemen.
OpwarmenAls het pootgoed erg koud is en/of het is al laat in de tijd, dan is het zinvol de poters op te warmen in een kas, onder plastic of evt. met de kachel.
Doe dit tot de kiempuntjes zichtbaar worden. Dan direct stoppen met opwarmen. Pas op dat er geen zuurstofgebrek is.
Afharden
Buiten. Bij nachtvorst een zeil erover. Bij vorst de rekken met de heftruck in schuur rijden. Zorg voor maximale beluchting.
Zo snel mogelijk weer naar buiten. Zorg ervoor dat in de schuur in alle wanden een deur of luiken open staan!
In een schuur(kas) of tunnelkas met zijbeluchting.
OverstortenOverstorten is niet nodig als u het pootgoed in week 8 – 9 in de voorkiemzakken doet. Het is altijd nodig om de kiemrekken op de meest windrijke plaats van uw erf te plaatsen.
Bij voorkeur een stapel van 2 hoog met een tussenruimte van min. 1 m. De smalle kant van de voorkiemzakken in noord-zuid richting.
Hoe lang afhardenMinimaal 5 weken. Daarna hoe langer hoe beter mits de voorkiemzakken volop in de wind en licht staan.
Welke voorkiemzakSmalle voorkiemzak (10 cm. koord). Inhoud 100 kg. per voorkiemzak. Bij kiemschuur of tunnelkas: geen regenflap. Bij buiten afharden met regenflap.
Als het pootgoed grover is dan 50 mm. dan de grote (14 cm.) zak
Zakken per rek
Sprinter2 kiemrek: 14 smalle voorkiemzakken. Bij primeurrassen 11 smalle voorkiemzakken.
(Technisch kunnen er 14 smalle voorkiemzakken op een kiemrek. Primeurrassen hebben meestal genetisch een zwakkere kiem dan veel andere rassen, voor primeurteelt mag de topspruit niet afbreken en vanwege de vroege plantdatum krijgen de kiemen minder daglicht.)