Waarom fritesaardappelen voorkiemen?

Vroege fritesrassen: (zoals Premiere en Felsina)
Als u een contract heeft met een prijsstaffel per week, is het duidelijk dat een vervroeging van de teelt met 10-14 dagen rendabel kan zijn.
Als u uw pootgoed vroeg afneemt, betaalt u een najaarsprijs.
Dit prijsverschil (vaak 3,5-4 cent/kg.) is gelijk aan de afschrijvingskosten van Voorkiemsysteem Joppe. 

 
Voorkiemen van late fritesrassen (zoals Agria, Victoria, Challenger, Markies) heeft verschillende voordelen:
Door een snelle beginontwikkeling heeft u een langer groeiseizoen en een hogere kg. opbrengst
Door van uw pootgoed de topspruit af te breken (bijv. via de stortbak, kistendraaier, Carvon of ethyleen), krijgt u meer kiemen en kan u een hoger tal verwachten. Als u de extra kiemen daarna goed laat afharden, krijgt u de vervroeging erbij.
Een hoger tal geeft meer onderlinge concurrentie. Dit geeft minder groen, holheid en rooibeschadiging. 
Voorkiemen geeft een meer natuurlijke afsterving. Hierdoor hebben uw aardappelen gemiddeld 10-15 punten hoger onderwatergewicht. De loofdoding gaat hierdoor ook makkelijker.
   Goed voorkiemen geeft een groeivoorsprong en een meer gelijkmatige opkomst

(1) Handleiding om vroege fritesrassen te telen met voldoende grofte en owg

koel
bewaren
koeling uit
vullen voorkiemzakken
niet afspruiten!
maximaal afharden
afharden in
voorkiemzakken
poten
aug - nov.
rond 1 dec.
dec. - jan.
 
dec. -jan. tot poten
maart - april
 

(2) Handleiding om late rassen met voldoende tal voor te kiemen ( bijv. Markies)

koel
bewaren
koeling uit en
evt. warmtestoot *
topspruit groeit
afkiemen door:
stortbak, carvon, ethyleen
afharden in
voorkiemzakken
poten
nov. - dec. - jan.
rond 1 febr.
geen warmtestoot
vullen in febr.
niet van toepassing
rond 1 maart tot poten
april
 

(3) Handleiding om méér kiemen per knol te krijgen  (late rassen met weinig tal, bijv. Agria)

koel
bewaren
koeling uit en
evt. warmtestoot *
topspruit groeit
afkiemen door:
stortbak, carvon, ethyleen
afharden in
voorkiemzakken
poten
nov. - dec. - jan.
rond 1 febr.
febr.
rond 1 maart
begin maart tot poten
april - mei

(1) Adviezen bij voorkiemen vroege fritesrassen

KoelingLuchtkoeling is meestal voldoende.
Bij teleurstelling kan mechanische koeling vanaf sept. zinvol zijn.
TopspruitDe topspruit mag niet afbreken! Voor vroege aardappelen is het noodzakelijk om met betrekkelijk weinig knollen zo vroeg mogelijk een voldoende grof (40+) gewas met voldoende onderwatergewicht te leveren.
OpwarmenAls het pootgoed erg koud is en/of het is al laat in de tijd, dan is het zinvol de poters op te warmen in een kas, onder plastic of evt. met de kachel. Doe dit tot de kiempuntjes zichtbaarworden. Dan direct stoppen met opwarmen. Pas op dat er geen zuurstofgebrek is.
AfhardenBinnen: Een geisoleerde schuur met veel trek, is een goede mogelijkheid. Maak achterin luiken die open staan.
Buiten. Bij nachtvorst een zeil erover. Bij vorst de rekken met de heftruck in schuur (waar geen kiemremmingsmiddelen zijn) rijden. Zorg voor maximale beluchting. Zet de voorkiemzakken met de smalle kant in de noord-zuid richting. Zo snel mogelijk naar buiten.
OverstortenAls de voorkiemzakken buiten staan of in een schuur met in alle wanden deuren of luiken., is dit niet nodig. Als dit niet ideaal is, kunt u 1 x overstorten. Dit gaat heel snel.
Hoe lang afhardenVroege rassen als Premiere, Doré hebben zwakke kiemen. Streef naar 8 weken of langer.
Felsina, Shepody e.d. hebben sterkere kiemen. Streef hier naar 6 weken.
Welke voorkiemzakSmalle voorkiemzak (10 cm. koord). Inhoud 100 kg. per voorkiemzak. Bij kiemschuur of tunnelkas: geen regenflap. Bij buiten afharden met regenflap.
Als het pootgoed grover is dan 50 mm. dan de grote (14 cm.) zak
Zakken per rek
Sprinter2: 14 smalle voorkiemzakken (of 11 brede)

(2+3) Adviezen bij voorkiemen van late fritesrassen

KoelingVroeg sorteren en dan bewaren in de mechanische koeling. Dit is zinvol om een vitale poter te krijgen die niet “in de kiem” loopt.
Bij traagkiemende rassen is alleen luchtkoeling voldoende. Een kleine topspruit is positief. Deze moet er toch af, om de andere ogen los te krijgen.
Topspruit

Omdat u zoveel mogelijk kiemen wilt, moet de topspruit eraf.

Hoe doet u dit?

1) Met de methode zoals hieronder staat aangegeven

2) Gebruik pootgoed dat met Carvon is behandeld. Dit pootgoed kunt u direkt in de voorkiemzakken doen. Door deze gecombineerde behandeling krijgt u veel sterke kiemen.

OpwarmenDit begint met een warmtestoot. Dit is een warmtebehandeling van 3-5 dagen op 20-25 graden tot u de ‘witte puntjes’ ziet. De kieming door laten lopen tot de witte kiemen 2-4 cm. lang zijn. Via de stortbak en evt. de sorteermachine de topspruit afbreken. In dezelfde werkgang de voorkiemzakken vullen.
Er zijn goede ervaringen om de gevulde voorkiemrekken, na het vullen, nog 7-10 dagen in donkere, koele ruimte te plaatsen. Bijv. een lege koelcel. Dit bevordert het aantal kiemen. Dit kunt u doen tot de witte puntjes zichtbaar worden. Dan snel naar buiten.
Afharden

Buiten. Bij nachtvorst een zeil erover. Bij vorst de rekken met de heftruck in schuur (waar geen kiemremmingsmiddelen zijn) rijden. Zorg voor maximale beluchting. Zorg dat in alle wanden deuren of luiken zijn! Zo snel mogelijk weer naar buiten.
In een geisoleerde schuur met voldoende trek, schuurkas of tunnelkas met zijbeluchting.
Zorg dat in alle wanden deuren of luiken zijn die open staan!

OverstortenOverstorten is niet nodig als u het pootgoed in week 8 – 9 in de voorkiemzakken doet. Het is altijd nodig om de kiemrekken op de meest windrijke plaats van uw erf te plaatsen. Bij voorkeur een stapel van 2 hoog met een tussenruimte van 1 m. De smalle kant van de voorkiemzakken in noord-zuid richting.
Hoe lang afhardenMinimaal 5 weken. Daarna hoe langer hoe beter mits de voorkiemzakken volop in de wind en licht staan.
Welke voorkiemzakSmalle voorkiemzak (10 cm. koord). Inhoud 100 kg. per voorkiemzak. Bij kiemschuur of tunnelkas: geen regenflap. Bij buiten afharden met regenflap.
Als het pootgoed grover is dan 50 mm. dan de grote (14 cm.) zak
Zakken per rek
Advies Sprinter2 kiemrek: 14 smalle voorkiemzakken (of 11 brede)