Waarom voorkiemen?

Snelle start van het gewas.De aardappelen staan gemiddeld 10 - 14 dagen eerder boven de grond.
Geen condens in pootgoedDoor het wijdmazige doek is het onmogelijk dat er condens in de voorkiemzakken ontstaat.
Sturing aantal knollena) Meer knollen: opwarmen, afkiemen van topspruit en afharden in voorkiemzakken
b) Weinig knollen: niet gekiemde knollen direct in de voorkiemzakken.
Vroege levering is mogelijkPrimeuraardappelen brengen vaak meer geld op. Elke dag telt.
Langer groeiseizoenTrage, sterke rassen, bijv. Agria, kunnen een hogere opbrengst geven.
Milieuvriendelijke teeltVoorkiemen is standaard voor biologische aardappelteelt. Het gewas heeft een voorsprong op het onkruid en een goede opbrengst voordat de phytophthora toeslaat.
Minder bacterieziektena) In een laat voorjaar hoeft het pootgoed niet omgestort te worden. Licht en wind houden de kiemgroei in de hand.
Omstorten kan versmering van ziekten geven.
b) In de pootgoedteelt wordt een latente besmetting eerder zichtbaar. De selektie kan tijdig beginnen. Uw nateelt is schoon.
c) sneller verdwijnen van moederknollen. Hierdoor minder minder besmetting van dochterknollen en moederknollen bij de oogst.
Energiebesparing.
DLV-advies heeft berekend dat gehele of gedeeltelijke vervanging van mechanische koeling door Voorkiemsysteem Joppe een forse energiebesparing geeft. Er zijn 2 mogelijkheden berekend:
a) Mechanische koeling aan tot 1 december. In de loop van december worden de voorkiemzakken gevuld en harden af op de trek.
berekening dec. De energiebesparing is ongeveer 35 kWh/ton pootgoed.

b) Mechanische koeling aan tot 1 februari. Eind febr.-begin maart worden de voorkiemzakken gevuld en harden af op de trek.
berekening febr. De energiebesparing is ongeveer 16 kWh/ ton pootgoed.
Minder oogstrisicoLate rassen kunnen eerder met een goede opbrengst geoogst worden.
Betere kwaliteit
Een vroege oogst heeft veel voordelen:
a) minder "blauw" door een hogere temperatuur tijdens het rooien
b) minder rooibeschadiging door een betere grondstructuur
c) minder beschadiging van de grond
d) minder poederbrand door sterkere huid van de knol
ArbeidsspreidingDoor een deel van de aardappelen voor te kiemen, kunt u eerder beginnen met rooien. U heeft meer tijd voor ander belangrijk najaarswerk.

Uit de praktijk is gebleken dat vele rassen goed reageren op voorkiemen. Enkele ervaringen staan hieronder. Heeft u zelf ervaringen? Graag ontvangen wij uw reactie via ons contactformulier.

Ras

Toelichting

Agria

hogere opbrengst

Annabelle

tafelaardappelen, minder moederknollen

Avarna

minder moederknollen

Aveka

minder moederknollen

Baraka

pootgoed, minder moederknollen

Berber

tafelaard. meer tal, beter huidvast

Bildstar

tafelaard, meer tal, beter huidvast

Bintje

pootgoed, minder virus

Donald

tafelaardappelen, beter huidvast

Dore

primeur, vervroeging

Fabula

pootgoed, hogere opbrengst

Felsina

minder moederknollen

Festien

minder moederknollen

Frieslander

primeur, vervroeging

Jaerla

pootgoed, minder onderzeerers, laat poten mogelijk

Kondor

pootgoed, minder moederknollen, geen kiembreuk

Kuroda

pootgoed, meer tal

Lady Christl

tafelaardappel, vervroeging

Lady Rosetta

pootgoed, meer tal

Markies

minder moederknollen, hogere opbrengst

Mondial

pootgoed, vervroeging voor vroege export

Nicola

tafelaard. en pootgoed, minder moederknollen, vervroeging

Seresta

pootgoed minder moederknollen, vervroeging voormalers

Solist

tafelaard. vervroeging, hogere opbrengst

Spunta

pootgoed, hogere opbrengst

Victoria

tafelaard. gelijkmatiger, hogere opbrengst

Er zijn sommige rassen en situaties, waar voorkiemen geen of weinig zin heeft. Bijvoorbeeld:

Ras

Toelichting

Uitzondering,voorkiemen heeft wél zin

Bintje

Bintje voor consumptieteelt heeft voorkiemen geen zin. Het wortelstelsel van Bintje is niet zo sterk. Daarom is er kans dat Bintje in de zomer te snel verouderd. Koud poten van Bintje geeft grovere knollen, die meestal gewenst zijn.

 

Santé

Sante geeft op gemiddelde gronden geen meeropbrengst.

Op zware grond (40+ afslibbaar) geeft voorkiemen een goede, gelijkmatige aanslag.

Arnova

Arnova voor pootgoed teelt, voorkiemen heeft geen pos. effect.

 

Melody

Mellody voor tafelaardappel teelt, voorkiemen geen effect.

Vroege levering af land en teelt op zware grond.