Joppe

Voorkiemsysteem

Professioneel en grootschalig voorkiemen
Search

VOORDELEN VAN VOORKIEMSYSTEEM JOPPE

WAAROM VOORKIEMEN?

1
Snelle start van het gewas

De aardappelen staan gemiddeld 10 - 14 dagen eerder boven de grond.

2
Geen condens in pootgoed

Door het wijdmazige doek en de dunne laag aardappelen, is het onmogelijk dat er condens in de voorkiemzakken ontstaat.

3
Sturing aantal knollen

a) Meer knollen: opwarmen, afkiemen van topspruit en afharden in voorkiemzakken

b) Weinig knollen: niet gekiemde knollen direct in de voorkiemzakken.

4
Vroege levering is mogelijk

Primeuraardappelen brengen vaak meer geld op. Elke dag telt.

5
Langer groeiseizoen

Trage, sterke rassen, bijv. Agria, Markies kunnen een hogere opbrengst geven.

6
Milieuvriendelijke teelt

Voorkiemen is standaard in de biologische aardappelteelt.
Het gewas heeft een voorsprong op het onkruid en een goede opbrengst voordat de phytophthora toeslaat.

7
Minder bacterieziekten

a) In een laat voorjaar hoeft het pootgoed niet omgestort te worden. Licht en wind houden de kiemgroei in de hand.
Omstorten kan versmering van ziekten geven.
b) In de pootgoedteelt wordt een latente besmetting eerder zichtbaar. De selektie kan tijdig beginnen. Uw nateelt is schoon.
c) Moederknollen verdwijnen sneller. Hierdoor geen of minder moederknollen bij de oogst.

8
Energiebesparing.

Delphy-advies heeft berekend dat gehele of gedeeltelijke vervanging van mechanische koeling door Voorkiemsysteem Joppe een forse energiebesparing geeft. Er zijn 2 mogelijkheden berekend:

a) Mechanische koeling aan tot 1 december. In de loop van december worden de voorkiemzakken gevuld en afharden op de trek.
De energiebesparing is ongeveer 35 kWh/ton pootgoed.

b) Mechanische koeling aan tot 1 februari. Eind febr.-begin maart worden de voorkiemzakken gevuld en afharden op de trek.
De energiebesparing is ongeveer 16 kWh/ ton pootgoed.

9
Minder oogstrisico

Late rassen kunnen eerder met een goede opbrengst geoogst worden.

10
Betere kwaliteit

Een vroege oogst heeft veel voordelen:
a) minder "blauw" door een hogere temperatuur tijdens het rooien
b) minder rooibeschadiging door een betere grondstructuur
c) minder beschadiging van de grond
d) minder poederbrand door sterkere huid van de knol

11
Arbeidsspreiding

Door een deel van de aardappelen voor te kiemen, kunt u eerder beginnen met rooien. U heeft meer tijd voor ander belangrijk najaarswerk.