Joppe

Voorkiemsysteem

Professioneel en grootschalig voorkiemen
Search

FRITES

Waarom fritesaardappelen voorkiemen?

Vroege fritesrassen: Zoals Sinora, Première, Amora, Miranda, Anosta
Als u een contract heeft met een prijsstaffel per week, is het duidelijk dat een vervroeging van de teelt met 10-14 dagen rendabel kan zijn.

Als u uw pootgoed vroeg afneemt, betaalt u een najaarsprijs.
Dit prijsverschil (vaak 3,5-4 cent/kg.) is gelijk aan de afschrijvingskosten van Voorkiemsysteem Joppe.

Voorkiemen van late fritesrassen (zoals Fontane, Agria, Innovator, Markies, Challenger, Santana, King Russet, Donata, Zorba, Lady Amarilla) heeft verschillende voordelen:

Door een snelle beginontwikkeling heeft u een langer groeiseizoen en een hogere kg. opbrengst

Door van uw pootgoed de topspruit af te breken (bijv. via de stortbak, kistendraaier, Carvon of ethyleen),
krijgt u meer kiemen en kan u een hoger tal verwachten.
Als u de extra kiemen daarna goed laat afharden, krijgt u de vervroeging erbij.

Een hoger tal geeft meer onderlinge concurrentie.
Dit geeft minder groen, holheid en rooibeschadiging.

Voorkiemen geeft een meer natuurlijke afsterving.
Hierdoor hebben uw aardappelen gemiddeld 10-15 punten hoger onderwatergewicht.
De loofdoding gaat hierdoor ook makkelijker.
Dit alles natuurlijk met een passende, niet te hoge N-bemesting.

Goed voorkiemen geeft een groeivoorsprong en een meer gelijkmatige opkomst

(1) Handleiding om vroege fritesrassen te telen met voldoende grofte en owg
koel bewaren:                        aug – nov.
koeling uit:                              rond 1 dec.
vullen voorkiemzakken:     dec. – jan.
niet afspruiten!
maximaal afharden:           dec. -jan. tot poten
afharden in voorkiemzakken tot poten: maart – april

(2) Handleiding om late rassen met voldoende tal voor te kiemen ( bijv. Markies)
koel bewaren:                                          nov. – dec. – jan.
koeling uit en evt. warmtestoot *      rond 1 febr.
topspruit groeit
afkiemen door:stortbak, carvon, ethyleen
vullen                                                         febr.
afharden in voorkiemzakken             rond 1 maart tot poten
poten                                                         april

(3) Handleiding om méér kiemen per knol te krijgen  (late rassen met weinig tal, bijv. Agria)
koel bewaren                                                             nov. – dec. – jan.
koeling uit en evt. warmtestoot *
topspruit groeit
afkiemen door: stortbak, carvon, ethyleen         rond 1 febr.
vullen voorkiemzakken                                          rond 1 maart
afharden in voorkiemzakken                                begin maart tot poten
poten                                                                            april – mei

(1) Adviezen bij voorkiemen vroege fritesrassen
Koeling
Luchtkoeling is meestal voldoende.
Bij teleurstelling kan mechanische koeling vanaf sept. zinvol zijn.
Topspruit
De topspruit mag niet afbreken!
Voor vroege aardappelen is het noodzakelijk om met betrekkelijk weinig knollen
zo vroeg mogelijk een voldoende grof (40+) gewas met voldoende onderwatergewicht te leveren.
Opwarmen
Als het pootgoed erg koud is en/of het is al laat in de tijd, dan is het zinvol de poters op te warmen
in een kas, onder plastic of evt. met de kachel.
Doe dit tot de kiempuntjes zichtbaar worden.
Dan direct stoppen met opwarmen.
Pas op dat er geen zuurstofgebrek is.
Afharden
Binnen: Een geïsoleerde schuur met veel trek, is een goede mogelijkheid.
Maak achterin luiken die open staan.
Buiten: Bij nachtvorst een zeil erover.
Bij vorst de rekken met de heftruck in schuur (waar geen kiemremmingsmiddelen zijn) rijden.
Zorg voor maximale beluchting.
Zet de voorkiemzakken met de smalle kant in de noord-zuid richting.
Zo snel mogelijk naar buiten.
Overstorten
Als de voorkiemzakken buiten staan of in een schuur met in alle wanden deuren of luiken, is dit niet nodig.
Als dit niet ideaal is, kunt u 1 x overstorten. Dit gaat heel snel.

Hoe lang afharden
Vroege rassen hebben vaak zwakke kiemen.
Streef naar 8 weken of langer.
Felsina, Shepody e.d. hebben sterkere kiemen. Streef hier naar 6 weken.
Welke voorkiemzak
Smalle voorkiemzak (10 cm. koord). Inhoud 100 kg. per voorkiemzak.
Bij kiemschuur of tunnelkas: geen regenflap.
Bij buiten afharden met regenflap.
Als het pootgoed grover is dan 50 mm. dan de grote (14 cm.) zak
Zakken per rek
Sprinter2: 14 smalle voorkiemzakken (of 11 brede)

(2+3) Adviezen bij voorkiemen van late fritesrassen
Koeling
Vroeg sorteren en dan bewaren in de mechanische koeling.
Dit is zinvol om een vitale poter te krijgen die niet “in de kiem” loopt.
Bij traagkiemende rassen is alleen luchtkoeling voldoende.
Een kleine topspruit is positief.
Deze moet er toch af, om de andere ogen los te krijgen.
Topspruit
Omdat u zoveel mogelijk kiemen wilt, moet de topspruit eraf.

Hoe doet u dit?

1) Met de methode zoals hieronder staat aangegeven

2) Gebruik pootgoed dat met Carvon is behandeld.
Dit pootgoed kunt u direct in de voorkiemzakken doen.
Door deze gecombineerde behandeling krijgt u veel sterke kiemen.
Opwarmen
Dit begint met een warmtestoot.
Dit is een warmtebehandeling van 3-5 dagen op 20-25 graden tot u de ‘witte puntjes’ ziet.
De kieming door laten lopen tot de witte kiemen 2-4 cm. lang zijn.
Via de stortbak en evt. de sorteermachine de topspruit afbreken.
In dezelfde werkgang de voorkiemzakken vullen.
Er zijn goede ervaringen om de gevulde voorkiemrekken,
na het vullen, nog 7-10 dagen in donkere, koele ruimte te plaatsen.
Bijv. een lege koelcel. Dit bevordert het aantal kiemen.
Dit kunt u doen tot de witte puntjes zichtbaar worden. Dan snel naar buiten.
Afharden
Buiten. Bij nachtvorst een zeil erover.
Bij vorst de rekken met de heftruck in schuur (waar geen kiemremmingsmiddelen zijn) rijden.
Zorg voor maximale beluchting.
Zorg dat in alle wanden deuren of luiken zijn!
Zo snel mogelijk weer naar buiten.
In een geïsoleerde schuur met voldoende trek, schuurkas of tunnelkas met zijbeluchting.
Zorg dat in alle wanden deuren of luiken zijn die open staan!
Overstorten
Overstorten is niet nodig als u het pootgoed in week 8 – 9 in de voorkiemzakken doet.
Het is altijd nodig om de kiemrekken op de meest windrijke plaats van uw erf te plaatsen.
Bij voorkeur een stapel van 2 hoog met een tussenruimte van 1 m.
De smalle kant van de voorkiemzakken in noord-zuid richting.
Hoe lang afharden
Minimaal 5 weken.
Daarna hoe langer hoe beter mits de voorkiemzakken volop in de wind en licht staan.
Welke voorkiemzak
Smalle voorkiemzak (10 cm. koord). Inhoud 100 kg. per voorkiemzak.
Bij kiemschuur of tunnelkas: geen regenflap. Bij buiten afharden met regenflap.
Als het pootgoed grover is dan 50 mm. dan de grote (14 cm.) zak
Zakken per rek
Advies Sprinter2 kiemrek: 14 smalle voorkiemzakken (of 11 brede)

MEER INFORMATIE

Geen pdf bestanden gevonden