Joppe

Voorkiemsysteem

Professioneel en grootschalig voorkiemen
Search

VOORKIEMSYSTEEM JOPPE: PROFESSIONEEL EN GROOTSCHALIG VOORKIEMEN

Met Joppe Voorkiemsysteem kunt u grootschalig en gemechaniseerd voorkiemen.

TEELT

PRIMEUR

POOTGOED

FRITES

TAFEL

BIO

ZETMEEL

Voordelen voorkiemen

Voorkiemen heeft voordelen door een goed rendement en vermindering van veel risico’s.

Voordelen Voorkiemsysteem Joppe

Voorkiemen is een combinatie van een bewaarmethode en een vervroeging met 10-14 dagen.